Reference

UPS a záložní napájecí zdroje – (vybrané referece)

 • AC 3000 (2x) Elektrárna Vřesová
 • AC 3000 (16x) JE Dukovany
 • Protec 3.31 (1x) 20 kVA Elektrárna Bangladeš
 • Protec 3.33 (1x) 30 kVA Tiscali Ostrava
 • Protec 3.33 (1x) 60 kVA Tiscali Brno
 • Protec 3.33 (3x) 30 kVA ABB Lummus – Ethylbenzen Litvínov
 • Protec 3.31 (1x) 10 kVA Olšanské strojírny
 • Thyro-P (3x) 429 kVA Česká refinérská
 • Protec 1.11 (1x) 405 kVA Vysoká škola chemicko-technologická
 • Protec 1.31 (1x) 10 kVA Kovovýroba DUNO
 • Thyro-P (1x) 207 kVA Kaučuk Kralupy nad Vltavou
 • Protec 3.33 (2x) 20 kVA LUKOIL Rusko
 • ss napájení 24 V 156A LUKOIL Rusko
 • Protec 3.33 (1x) 20 kVA Nemocnice Písek
 • Protec 1.11 (2x) 4,5 kVA Kaučuk Kralupy nad Vltavou
 • Protec 3.33 (2x) 30 kVA Kaučuk Kralupy nad Vltavou
 • Protec 2.33 (2x) 40 kVA Tiscali Praha
 • Střídač UniVert (1x) 3.3 kVA Chemopetrol Litvínov
 • SBS UniVert (1x) 26,6 kVA Chemopetrol Litvínov
 • Thyro 2A400-130 (1x) Boettcher
 • Protec 3.33 (2x) 20 kVA LUKOIL Rusko
 • Stabilizátor (2x) 60 kVA LUKOIL Rusko

Elektromotory Schorch – (vybrané referece)

 • Elektromotor EEx (2x) 18,5 kW Kaučuk Kralupy nad Vltavou
 • Elektromotor EEx (1x) 325 kW/10kV Elektrárna Bangladeš
 • Elektromotor EEx (3x) 4 kW Kaučuk Kralupy nad Vltavou
 • Elektromotor EEx (1x) 22 kW Sartomer
 • Elektromotor (2x) 900 kW/690 V Elektrárna Vřesová
 • Elektromotor (1x) 45 kW/500 V Chemopetrol Litvínov
 • Elektromotor (1x) 900 kW/600 V Chemopetrol Litvínov
 • Elektromotor (1x) 900 kW/6300 V Chemopetrol Litvínov
 • Elektromotor EEx (3x) 132 kW/6000 V Česká refinérská